Na základe spoločenskej objednávky sme sa rozhodli rozšíriť portfólio nami poskytovaných služieb o všetky aktivity týkajúce sa komplexného vedenia účtovníctva fyzických a právnických osôb.

Pracovnú skupinu sme rozšírili o účtovníkov s  dlhoročnými skúsenosťami získanými praxou a právnikov špecializujúcich sa na firemné právo a daňové zaťaženie podnikateľských subjektov.

Účtovnej jednotke sme schopní poskytnúť kompletný servis vrátane kontinuálneho sledovania a avizovania termínov pre splnenie príslušných povinností vyplývajúcich zo zákona, ako aj zastupovanie subjektov pred daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a zdravotnou poisťovňou.

Disponujeme kvalitným softvérovým a technickým vybavením pre efektívne spracovanie účtovných dokladov.

Samozrejmosťou je dodržiavanie etických princípov vrátane zachovania diskrétnosti vo vzťahu ku skutočnostiam, s ktorými počas pracovného procesu prichádzame do styku.

Veríme, že naša profesionalita, všestrannosť a ústretový, individuálny prístup pomôžu posunúť Vaše podnikanie na kvalitatívne vyššiu úroveň.